ÚP Býšť

Dne 7. března 2011 byl Zastupitelstvem obce Býšť vydán Územní plán Býšť s datem nabytí účinnosti od 23. března 2011, který zahrnuje katastrální území Hoděšovice, Bělečko, Býšť a Hrachoviště u Býště.

Dne 22. ledna 2018 byla Zastupitelstvem obce Býšť vydána Změna č. 1 územního plánu Býšť s datem nabytí účinnosti od 13. února 2018, která zahrnuje celé katastrální území Býšť, Hoděšovice, Bělečko, Hrachoviště u Býště – právní stav.

Územní plán Býšť, včetně změny č. 1, je uložen na stavebním úřadu Městského úřadu v Holicích, dále na obecním úřadu v Býšti a na odboru rozvoje, oddělení územního plánování Krajského úřadu Pardubického kraje.

Sdílet Facebook Twitter