Úvod > Město a úřad > Úřední deska

Úřední deska

Úřední deska úřadu se nachází u vchodu do administrativní budovy na adrese Holubova 1, 534 01 Holice. Zobrazit na mapě.

Úřední desku v otevřeném a strojově čitelném formátu naleznete zde...

Vyvěšeno
Sejmuto
Název dokumentu
18. 5. 2023
2. 6. 2023
Informace - 6/2023 1758879-informace 6_2023.pdf (PDF 548kB)
1. 3. 2023
1. 1. 2024
Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků 1684946-Nedostatečně identifikovaní vlastníci 2022.pdf (PDF 758kB), 1684946-Seznam rozdělený dle obcí a měst.xlsx (XLSX 708kB)
1. 3. 2016
31. 3. 2031
18. 5. 2023
3. 6. 2023
Aukce 1.6.2023 - Veská 1758022-Aukční vyhláška.pdf (PDF 936kB)
17. 5. 2023
16. 6. 2023
Aukční vyhláška - stavební parcela č. 185 (14.6.2023) 1756687-Aukční vyhláška.pdf (PDF 2,41MB)
16. 5. 2023
9. 6. 2023
Aukční vyhláška - parcelní č. 1334/1, 1334/2 (7.6.2023) 1755907-Aukční vyhláška - Holice v Čechách.pdf (PDF 3,22MB)
16. 5. 2023
9. 6. 2023
Aukční vyhláška - parcelní č. 450/35 (7.6.2023) 1755925-Aukční vyhláška - Brloh u P..pdf (PDF 2,83MB)
29. 5. 2023
13. 6. 2023
OOP - přechodná úprava provozu - 130. výročí SDH Poběžovice u Holic 1764190-2023-11915.pdf (PDF 183kB), 1764190-SDH Poběžovice.pdf (PDF 654kB)
29. 5. 2023
13. 6. 2023
22. 5. 2023
6. 6. 2023
19. 5. 2023
3. 6. 2023
OOP - přechodná úprava provozu - Holice, Holubova S CUP 2023 1759220-2023-13646.pdf (PDF 185kB), 1759220-Holice, Holubova DZ.pdf (PDF 517kB)
19. 5. 2023
3. 6. 2023
OOP - přechodná úprava provozu - Holice, nám. T.G. Masaryka 9 (1) 1759281-2023-14005.pdf (PDF 184kB), 1759281-Stating DZ.pdf (PDF 358kB)
18. 5. 2023
2. 6. 2023
29. 5. 2023
8. 7. 2023
Oznámení veřejného projednání změny č.3 ÚP Holice 1764806-oznámení projednání změny č.3 ÚP Holice_vyhláška.pdf (PDF 188kB), Změna č. 3 Územního plánu Holice - textová část (PDF 1,11MB), Vyznačení změn (PDF 1,20MB), Základní členění území (PDF 2,94MB), Hlavní výkres (PDF 3,13MB), Koordinační výkres (PDF 4,12MB), Regulační podmínky (PDF 352kB), Výkres veřejně prospěšných staveb (PDF 2,88MB), Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 4,01MB)
25. 5. 2023
4. 7. 2023
Oznámení veřejného projednání změny č.1 ÚP Vysoké Chvojno 1762815-oznámení projednání změny č.1 ÚP V.Chvojno - vyhláška.pdf (PDF 188kB), Změna1 ÚP Vysoké Chvojno Text Návrh (PDF 1,46MB), A2 1 Základní Členění Území Zmena (PDF 3,37MB), A2 2A Hlavní Výkres Zmena (PDF 3,38MB), A2 2B Hlavní Výkres Standard Zmena (PDF 3,98MB), B2 1 Koordinační Výkres Zmena (PDF 4,73MB), B2 3 ZPF Zmena (PDF 3,89MB)
11. 5. 2023
14. 6. 2023
Oznámení projednání územní studie - lokalita Z7-By-BV 1753102-oznámení projednání studie Z7-By.pdf (PDF 263kB), 1753102-ÚZEMNÍ STUDIE Z07_BÝŠŤ.pdf (PDF 9,07MB)
4. 5. 2023
8. 6. 2023
Oznámení o projednání zprávy o uplatňování ÚP Horní Jelení 1749860-oznámení projednání návrhu zpávy o uplatňování_HJ_2023_pokyny_vyhláška.pdf (PDF 182kB), Návrh Zprávy O Uplatňování ÚP HJ 2 (PDF 445kB)
29. 5. 2023
29. 3. 2024
5. rozpočtová změna 2023 1763780-5. rozpočtová změna 2023.pdf (PDF 118kB)
29. 5. 2023
29. 3. 2024
6. rozpočtová změna 2023 1763777-6. rozpočtová změna 2023.pdf (PDF 112kB)
29. 5. 2023
29. 3. 2024
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření ze dne 29.5.2023 1763784-Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření.pdf (PDF 121kB)
3. 5. 2023
30. 3. 2024
4. rozpočtová změna 2023 1747987-4. rozpočtová změna 2023.pdf (PDF 106kB)
3. 5. 2023
30. 3. 2024
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření ze dne 3.5.2023 1747989-Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření ze dne 3.5.2023.pdf (PDF 120kB)
17. 3. 2023
21. 3. 2024
2. rozpočtová změna 2023 1709750-2. rozpočtová změna 2023.pdf (PDF 160kB)
17. 3. 2023
21. 3. 2024
3. rozpočtová změna 2023 1709752-3. rozpočtová změna 2023.pdf (PDF 185kB)
17. 3. 2023
21. 3. 2024
Závěrečný účet města za rok 2022 1709754-Závěrečný účet města za rok 2022.pdf (PDF 1,99MB)
17. 3. 2023
21. 3. 2024
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření ze dne 17.3.2023 1709756-Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření.pdf (PDF 119kB)
17. 2. 2023
23. 3. 2024
1. rozpočtová změna 2023 1674094-1. rozpočtová změna 2023.pdf (PDF 107kB)
17. 2. 2023
23. 3. 2024
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření ze dne 17.2.2023 1674100-Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového opatření ze dne 17.2.2023.pdf (PDF 119kB)
6. 1. 2023
5. 4. 2025
Střednědobý výhled rozpočtu města 2024-2027 1638268-Střednědobý výhled rozpočtu města 2024-2027.pdf (PDF 612kB)
6. 1. 2023
31. 3. 2024
Schválený rozpočet města na rok 2023 1638263-Schválený rozpočet města 2023.pdf (PDF 198kB)
6. 1. 2023
1. 3. 2024
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření ze dne 6.1.2023 1638272-Oznámení o zveřejňování na úřední desce.pdf (PDF 119kB)
28. 11. 2022
6. 1. 2027
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2024 - 2027 1610256-Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2027 - zveřejnění návrhu.pdf (PDF 306kB)
15. 12. 2020
31. 12. 2024
Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2022 - 2025 Rozpočtový výhled města Holic na rok 2022 - 2025 (PDF 628kB)
5. 1. 2023
9. 2. 2024
Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2023 1637378-DDM_rozpocet_2023.pdf (PDF 483kB), 1637378-KD_rozpocet_2023.pdf (PDF 152kB), 1637378-MS_Holubova_rozpocet_2023.pdf (PDF 290kB), 1637378-MS_Pardubicka_rozpocet_2023.pdf (PDF 150kB), 1637378-MS_Staroholicka_rozpocet_2023.pdf (PDF 185kB), 1637378-SJ_rozpocet_2023.pdf (PDF 186kB), 1637378-TS_rozpocet_2023.pdf (PDF 175kB), 1637378-ZS_Holubova_rozpocet_2023.pdf (PDF 192kB), 1637378-ZS_Komenskeho_rozpocet_2023.pdf (PDF 288kB), 1637378-ZUS_rozpocet_2023.pdf (PDF 310kB)
5. 1. 2023
9. 2. 2024
Střednšdobé výhledy rozpočtu na roky 2024-2025 1637419-DDM_vyhled_2024_2025.pdf (PDF 600kB), 1637419-KD_vyhled_2024_2025.pdf (PDF 156kB), 1637419-MS_Holubova_vyhled_2024_2025.pdf (PDF 672kB), 1637419-MS_Pardubicka_vyhled_2024_2025.pdf (PDF 173kB), 1637419-MS_Staroholicka_vyhled_2024_2025.pdf (PDF 241kB), 1637419-SJ_vyhled_2024_2025.pdf (PDF 231kB), 1637419-TS_vyhled_2024_2025.pdf (PDF 264kB), 1637419-ZS_Holubova_vyhled_2024_2025.pdf (PDF 265kB), 1637419-ZS_Komenskeho_vyhled_2024_2025.pdf (PDF 600kB), 1637419-ZUS_vyhled_2024_2025.pdf (PDF 617kB)
24. 4. 2023
15. 8. 2026
souhrn smluv SPOD 1742121-souhrn smluv, SPOD.pdf (PDF 110kB)
24. 4. 2023
15. 8. 2026
Veřejnoprávní smlouva-výkon přenesené působnosti na úseku sociální péče (5) 1742134-souhrn smluv , zvláštní příjemce.pdf (PDF 110kB)