Úvod > Město a úřad > Úřední deska > Územní plánování

Územní plánování

Vyvěšeno
Sejmuto
Název dokumentu
29.05.2023
08.07.2023
Oznámení veřejného projednání změny č.3 ÚP Holice 1764806-oznámení projednání změny č.3 ÚP Holice_vyhláška.pdf (PDF 188kB), Změna č. 3 Územního plánu Holice - textová část (PDF 1,11MB), Vyznačení změn (PDF 1,20MB), Základní členění území (PDF 2,94MB), Hlavní výkres (PDF 3,13MB), Koordinační výkres (PDF 4,12MB), Regulační podmínky (PDF 352kB), Výkres veřejně prospěšných staveb (PDF 2,88MB), Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 4,01MB)
25.05.2023
04.07.2023
Oznámení veřejného projednání změny č.1 ÚP Vysoké Chvojno 1762815-oznámení projednání změny č.1 ÚP V.Chvojno - vyhláška.pdf (PDF 188kB), Změna1 ÚP Vysoké Chvojno Text Návrh (PDF 1,46MB), A2 1 Základní Členění Území Zmena (PDF 3,37MB), A2 2A Hlavní Výkres Zmena (PDF 3,38MB), A2 2B Hlavní Výkres Standard Zmena (PDF 3,98MB), B2 1 Koordinační Výkres Zmena (PDF 4,73MB), B2 3 ZPF Zmena (PDF 3,89MB)
11.05.2023
14.06.2023
Oznámení projednání územní studie - lokalita Z7-By-BV 1753102-oznámení projednání studie Z7-By.pdf (PDF 263kB), 1753102-ÚZEMNÍ STUDIE Z07_BÝŠŤ.pdf (PDF 9,07MB)