Aktuálně v Holicích

Výsledky hlasování o podobě lávky přes Ředický potok u Topasu

Který z návrhů nakonec získal největší podporu napříč čtyřmi porotami, kteří o tom rozhodovali? Jednou z nich jste byli i vy – holická veřejnost.

25. 10. 2021 / Barbora Štěpánová

"Milostivé léto" – zbavte se exekucí vůči státu

Jedinečná akce schválená poslanci, která umožňuje zbavit se exekucí vůči státu, obci, kraji nebo jimi vlastněným podnikům. Stačí zaplatit aktuální výši dlužné jistiny a náklady exekuce ve výši 908 Kč a stát vám odpustí veškeré úroky, úroky a poplatky z prodlení, náklady na vymáhání a další náklady, které dluh navýšily.

25. 10. 2021 / Barbora Štěpánová

ZŠ Holubova vyhlašuje ředitelské volno na 25. a 26. října 2021

K této situaci přistoupilo vedení školy kvůli aktuální situaci týkající se šíření respiračních onemocnění.

21. 10. 2021 / Barbora Štěpánová

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“).

21. 10. 2021 / Barbora Štěpánová

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – část obce Podlesí (25. října 2021)

Dovolte, abychom vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v části obce Podlesí dne 25. října 2021 od 9.00 do 14.00 hod.

19. 10. 2021 / Barbora Štěpánová

Kalendář akcí

3. 5. - 31. 12. 2021

od 9.00 hod.

Výstava 55 let Afrického muzea Dr. Emila Holuba

Výstava probíhá po celý rok 2021

1. 9. - 31. 10. 2021

od 8.00 hod.

GRAFO – ČUDA – HOLICE

Výstava ve vitrínách prvního patra Kulturního domu města Holic

3. 9. - 26. 10. 2021

od 17.00 hod.

František Juračka – ANIMALIS

Prodlouženo do 26. října 2021

26. 10. 2021

od 17.00 hod.

6. 11. 2021

od 19.30 hod.

Láska, sex a žárlivost

Repríza představení.