Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Stavební úřad

Stavební úřad

Sdílet Facebook Twitter

Stavební úřad vykonává státní správu ve smyslu stavebního zákona a prováděcích vyhlášek v pověřeném území - více zde

Kontakty

Jméno a příjmení / umístění
Telefon / E-mail
č. dveří
Helena Sedláková
vedoucí odboru
+420 466 741 250, +420 730 831 797
sedlakova@mestoholice.cz
219
Eva Chrtková
Územní a stavební řízení – obce
+420 466 741 252
chrtkova@mestoholice.cz
225
Milan Shejbal
Územní a stavební řízení – obce
+420 466 741 253
shejbal@mestoholice.cz
223
Kristýna Málková
příprava podkladů pro územní a stavební řízení
+420 466 741 251
malkova@mestoholice.cz
224
Josef Polák
územní plánování
+420 466 741 254
polak@mestoholice.cz
216
Pavel Reinberg, DiS.
silniční správní úřad
+420 466 741 255
reinberg@mestoholice.cz
215

Formuláře – Územní a stavební řízení

Formuláře – Silniční správní úřad