Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Správní odbor > Ztráty a nálezy – soupis nalezených věcí

Ztráty a nálezy – soupis nalezených věcí

Sdílet Facebook Twitter

Problematiku ztrát a nálezů upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Každý, kdo najde ztracenou věc, musí ji vrátit tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu obci, na jejímž území byla věc nalezena, zpravidla do tří dnů.

Byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.

Přihlásí-li se úřadu vlastník věci, je vyzván odpovědným zaměstnancem k prokázání totožnosti a identifikaci ztracené věci tak, aby prokázal, že mu věc náleží. Vlastník věci je rovněž dle nového občanského zákoníku povinen nahradit městu náklady, které mu vznikly v souvislosti s jejím opatrováním.

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nakládat s věcí jako poctivý držitel.

Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného.

Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 3 let od jejího odevzdání, nabude obec vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

 

SOUPIS NÁLEZŮ:

1. ledna 2022 – 1/2022 – Pánské pouzdro na doklady – Vysoké Chvojno u silnice směr Albrechtice

14. ledna 2022 – 3/2022 – Svazek klíčů s čipem – v Městské sportovní hale Holice

20. ledna 2022 – 9/2022 – Zadní kolo z jízdního kola – před KD Holice

2. března 2022 – 8/2022 – Stříbrný prstýnek – před KD Holice

18. března 2022 – 10/2022 – Peněženka + klíč od auta – Dukelská ulice

21. března 2022 – 11/2022 – Pánská peněženka – před MÚ Holice

23. března 2022 – 12/2022 – Peněženka se dvěma klíči – před Mototechnou

23. března 2022 – 13/2022 – Kamera – u Domu s pečovatelskou službou v Palackého ulici

18. května 2022 – 17/2022 – Klíče – před Tabákem U Radnice

19. května 2022 – 19/2022 – Dámské hodinky – u výrobny zákusků Valma

7. května 2022 – 20/2022 – Pánská peněženka – obchod Jednota

21. července 2022 – 26/2022 – Svazek klíčů s přívěskem – na lavičce u kostela

8. srpna 2022 – 31/2022 – Pánské kolo – ulice Ottmarova

31. srpna 2022 – 33/2022 – Pánská peněženka

7. září 2022 – 34/2022 – Klíč – U garáží za MÚ Holice

1. září 2022 – 36/2022 – Fitness náramek – hřiště Na Lipáku

18. září 2022 – 37/2022 – Svazek klíčů s přívěskem - ulice U Kapličky

29. září 2022 – 39/2022 – Svazek klíčů – ulice Hradecká

6. října 2022 – 41/2022 – Dioptrické brýle – na lavičce před obchodem Albert

12. října 2022 – 42/2022 – Klíče – u veřejných toalet

13. října 2022 – 43/2022 – Mini penny board – v průjezdu polikliniky

31. října 2022 – 48/2022 – Svazek klíčů s klíčenkou – Klicperova ulice

31. října 2022 – 49/2022 – Dioptrické brýle – Staré Holice u odbočky na Ostřetín

7. listopadu 2022 – 50/2022 – Svazek klíčů s karabinkou a přívěskem – Holubova ulice

19. listopadu 2022 – 55/2022 – Hodinky – nám. T. G. Masaryka

27. listopadu 2022 – 56/2022 - Dálkový náhradní ovladač – nám. T. G. Masaryka

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud je ve výše uvedeném soupisu uvedena vámi ztracená věc, kontaktujte nás na e-mailové adrese podatelna@mestoholice.cz, telefonicky na čísle +420 466 741 211 nebo se osobně dostavte na městský úřad, Holubova 1, Holice (kancelář Informací ve vestibulu budovy úřadu). Pracoviště je k dispozici v úředních hodinách.

Před návštěvou městského úřadu doporučujeme kontaktovat odpovědného pracovníka kvůli jeho přítomnosti a na osobní schůzce se domluvit.

Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy) se předávají na oddělení osobních dokladů.

Informace o nálezech podává Miroslava Hlavová, tel. +420 466 741 211 (pouze ve všední dny).

 

Nálezy z minulých let, které dosud nenašly své majitele: