Cookie Consent by Free Privacy Policy website Ztráty a nálezy – soupis nalezených věcí | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Správní odbor > Ztráty a nálezy – soupis nalezených věcí

Ztráty a nálezy – soupis nalezených věcí

Sdílet Facebook Twitter

Problematiku ztrát a nálezů upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Každý, kdo najde ztracenou věc, musí ji vrátit tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu obci, na jejímž území byla věc nalezena, zpravidla do tří dnů.

Byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.

Přihlásí-li se úřadu vlastník věci, je vyzván odpovědným zaměstnancem k prokázání totožnosti a identifikaci ztracené věci tak, aby prokázal, že mu věc náleží. Vlastník věci je rovněž dle nového občanského zákoníku povinen nahradit městu náklady, které mu vznikly v souvislosti s jejím opatrováním.

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nakládat s věcí jako poctivý držitel.

Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného.

Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 3 let od jejího odevzdání, nabude obec vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

 

SOUPIS NÁLEZŮ:

31. prosince 2023 – 2/2024 – Mobilní telefon – ulice pod Parkem

29. prosince 2023 – 3/2024 – Svazek klíčů 

07. února 2024 – 6/2024 – Svazek klíčů s čipem a dálkovým ovládačem 

07. března 2024 – 7/2024 – Peněženka – ulice Nádražní

08. března 2024 – 9/2024 – IQOS cigareta – ulice Palackého

15. dubna 2024 –11/2024 – Svazek klíčů

13. května 2024 – 12/2024 – Svazek klíčů

13. května 2024 – 13/2024 – Čip – ulice Staroholická

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud je ve výše uvedeném soupisu uvedena vámi ztracená věc, kontaktujte nás na e-mailové adrese podatelna@mestoholice.cz, telefonicky na čísle +420 466 741 211 nebo se osobně dostavte na městský úřad, Holubova 1, Holice (kancelář Informací ve vestibulu budovy úřadu). Pracoviště je k dispozici v úředních hodinách.

Před návštěvou městského úřadu doporučujeme kontaktovat odpovědného pracovníka kvůli jeho přítomnosti a na osobní schůzce se domluvit.

Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy) se předávají na oddělení osobních dokladů.

Informace o nálezech podává Miroslava Hlavová, tel. +420 466 741 211 (pouze ve všední dny).

 

Nálezy z minulých let, které dosud nenašly své majitele: