Cookie Consent by Free Privacy Policy website Kuratela dětí a mládeže | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Sociální odbor > Kuratela dětí a mládeže

Kuratela dětí a mládeže

Sdílet Facebook Twitter

Kurátoři pro mládež provádějí opatření směřujících k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování anebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dítěte.

Kurátoři pro mládež pomáhají a dohlížejí zejména na děti:

  • které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití;
  • které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte.