Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Odbor životního prostředí > Vodoprávní úřad – domácí čistička odpadních vod s vypouštěním odpadních vod do vod povrchových

Vodoprávní úřad – domácí čistička odpadních vod s vypouštěním odpadních vod do vod povrchových

Sdílet Facebook Twitter

Plánuji u rodinného domu vybudovat domácí čističku odpadních vod (DČOV) a vypouštět tyto vody do vod povrchových (do potoka).

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit?

Doporučujeme záměr předem vždy projednat s vodoprávním úřadem.

Osobně na odboru životního prostředí Městského úřadu Holice, Holubova 1, ve 2. nadzemní podlaží, v úřední dny, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podávání a žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem a e-mailovou adresu odborného referenta ve tvaru příjmení@mestoholice.cz.

Radka Rückerová

Božena Křemenáková

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou?

Právnická osoba:

  • žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo jeho změnu,
  • žádost o vydání společného povolení (příloha č. 6 – stavební povolení).

Fyzická osoba:

  • žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo jeho změnu pro potřeby jednotlivých domácností,
  • žádost o vydání společného povolení (příloha č. 6 – stavební povolení).

V případě prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových je nutná konzultace s vodoprávním úřadem.