Cookie Consent by Free Privacy Policy website Kácení dřevin | Holice | město neznámé energie

Kácení dřevin

Sdílet Facebook Twitter

Povolení ke kácení dřevin mimo les

Povolení se vyžaduje pro stromy s obvodem kmene větším než 80 cm měřeného ve 130 cm nad zemí nebo souvislého keřového porostu nad celkovou plochu 40 m2.

Jak žádat o povolení a co k tomu potřebuji?

 • občanský průkaz nebo cestovní pas
 • žádost o povolení ke kácení dřevin mimo les
 • výpis z katastru nemovitostí
 • snímek katastrální mapy nebo situační zákres s vyznačením polohy stromů
 • případnou plnou moc spoluvlastníků pozemku (pokud je více spoluvlastníků)
 • kopii nájemní smlouvy (je-li žadatel nájemce pozemku)
 • výpis z obchodního rejstříku (u právnických osob)

Kdy povolení ke kácení dřevin mimo les není potřeba?

 • z důvodů pěstebních
 • zdravotních
 • při výkonu podle zvláštních předpisů (např. zákon o vodách, o drahách, o telekomunikacích atd.)
 • na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob
 • jde-li o stromy se stanovenou velikostí
 • je-li stavem stromu bezprostředně ohrožen život či zdraví
 • hrozí škoda značného rozsahu

V tomto případě musí být kácení písemně oznámeno nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat (odporuje-li požadavkům na ochranu dřevin nebo zvláštnímu oprávnění).

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit?

Osobně na odboru životního prostředí Městského úřadu Holice, Holubova 1, ve 2. nadzemní podlaží, v úřední dny, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podávání a žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem a e-mailovou adresu odborného referenta ve tvaru příjmení@mestoholice.cz.

Ing. Zdeňka Poláková, Dis.