Cookie Consent by Free Privacy Policy website Evidence nemovitostí a správa pozemků | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Odbor správy majetku a výstavby města > Evidence nemovitostí a správa pozemků

Evidence nemovitostí a správa pozemků

Sdílet Facebook Twitter

Odbor SMVM při evidenci nemovitostí a správě pozemků zajišťuje:

 • identifikaci a evidenci nemovitého majetku města, včetně historického,
 • geometrické zaměření nemovitostí, vklady a výmazy do katastru nemovitostí (KN), inventarizaci pozemků,
 • sledování využití majetku a přípravu návrhů potřebných opatření při nakládání s majetkem,
 • přípravu návrhů nájemních smluv na pozemky, vedení jejich evidence a jejich aktualizaci,
 • přípravu návrhu smluv o převodu nemovitého majetku a vedení jejich evidence,
 • příprava smluv o věcném břemeni souvisejících s majetkem města,
 • přípravu, uzavírání a evidence zástavních smluv,
 • zveřejňování úmyslu prodat nebo pronajmout majetek města na úřední desce,
 • vyjádření o pozemcích a majetku města, včetně vedení inženýrských sítí v majetku města pro oprávněné žadatele,
 • zakládání a evidování dokladů o územních a stavebních řízeních pro katastrální území města, zjišťování jejich vlivu na majetek města a navrhování opatření z toho plynoucích,
 • přípravu dokladů o vlastnictví a ostatních podkladů včetně mapových pro akce zajišťované odborem,
 • správu vodních ploch v majetku města v souladu s manipulačním řádem, ve spolupráci s vodoprávním úřadem aktualizaci manipulačního řádu, zajišťování ostatních opatření pro vodní plochy a zdroje vody.