Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Kancelář tajemníka

Kancelář tajemníka

Sdílet Facebook Twitter

Kancelář tajemníka je samostatnou organizační složkou městského úřadu, která je přímo podřízena tajemníkovi úřadu - více zde

Kontakty

Jméno a příjmení / umístění
Telefon / E-mail
č. dveří
Soňa Pařízková
sekretariát, asistentka starosty
+420 466 741 200
parizkova@mestoholice.cz
313
Aneta Vojtíšková
personalistika, mzdy
+420 466 741 204
vojtiskova@mestoholice.cz
408
Bc. Barbora Štěpánová
propagace, styk s veřejností
+420 466 741 207
stepanova@mestoholice.cz
313
Jana Štorková
správce ICT
+420 466 741 205
storkova@mestoholice.cz
208
Jiří Jedlička
správce ICT
+420 466 741 205
jedlicka@mestoholice.cz
208