Úvod > Město a úřad > Kontakty > Odbor správy majetku a výstavby města

Odbor správy majetku a výstavby města

Jméno a příjmení / umístění
Telefon / E-mail
č. dveří
Lenka Kovaříková, MBA
vedoucí odboru
+420 466 741 230, +420 703 145 149
kovarikova@mestoholice.cz
417
Bc. Vendula Valendová
správa nemovitostí a evidence pozemků
+420 466 741 233
valendova@mestoholice.cz
414
Alena Mančálová
bytový úsek – nájmy, evidence majetku
+420 466 741 236
mancalova@mestoholice.cz
421
Martina Klasovitá
správa městských bytů
+420 466 741 231, +420 739 090 968
klasovita@mestoholice.cz
415
Bc. Jana Novotná
správa městských budov
+420 466 741 232, +420 604 628 862
novotna@mestoholice.cz
416
Petr Voženílek
zeleň, místní komunikace
+420 466 741 234, +420 605 265 600
vozenilek@mestoholice.cz
418
Ing. Karel Vrbata
investice
+420 466 741 235, +420 603 107 016
vrbata@mestoholice.cz
416
Mgr. Lucie Fritschová
investice – veřejné zakázky
+420 466 741 237
fritschova@mestoholice.cz
422