Cookie Consent by Free Privacy Policy website Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Bezpečnost, krizové řízení a ochrana obyvatelstva > Krizové orgány > Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností

Předseda bezpečnostní rady: Mgr. Ondřej Výborný
Místopředseda bezpečnostní rady: Petr Kačer
Tajemník bezpečnostní rady: Marcel Žídek

Členové:

 • npor. Ing. Vítězslav Felcman
 • Zdeněk Meliš
 • plk. Mgr. Ladislav Tomášek
 • Petr Vitman

Činnost

Bezpečnostní rada ORP Holice (dále jen bezpečnostní rada) byla zřízena starostou města Holice v souladu s § 18 odst. 2 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., O krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů jako poradní orgán pro přípravu na krizové situaci. Jednání bezpečnostní rady je neveřejné, pokud její předseda nerozhodne jinak. Jednání se změní jednacím řádem. Informace z jednání bezpečnostní rady pro veřejnost a sdělovací prostředky fungují v rozsahu schváleného předsedou bezpečnostní rady.

Působnost bezpečnostní rady

Bezpečnostní rada je poradní orgán pro přípravu na krizové situace ve správném obvodu ORP Holice (dále jen správní obvod). Správní obvod zahrnuje území těchto obcí: Holice, Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Horní Jelení, Horní Ředice, Jaroslav, Ostřetín, Poběžovice, Trusnov, Uhersko, Veliny, Vsoké Chvojno, Chvojenec.

Bezpečnostní rada projednává:

 • přehled možných zdrojů rizik a analýz ohrožení pro správní území ORP Holice,
 • krizový plán ORP Holice,
 • finanční zabezpečení připravenosti ORP Holice na mimořádné události nebo krizové situace a jejich řešení ve správném obvodu ORP Holice,
 • stav připravenosti složek IZS dislokovaných ve správném obvodu ORP Holice,
 • způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správném obvodu ORP Holice, s připravenými krizovými opatřeními a způsoby jejich provedení,
 • další dokumenty a záležitosti související s přípravou správního obvodu ORP Holice na krizové situaci a jejich řešení,
 • jednání bezpečnostní rady svolává a mění předseda bezpečnostní rady, v jeho nepřítomnosti její místopředseda, případně vedoucí bezpečnostní rady pověřený člen. Bezpečnostní rada je svolávána podle pracovního plánu na daný kalendářní rok. Mimořádně může být také svolána k řešení naléhavých úkolů a hrozí-li nebezpečí z prodeje, mohou být podklady předkládány nebo vysloveny ústně přímo na jednání bezpečnostní rady. Pravidelné pracovní jednání bezpečnostní rady provádějí alespoň dvakrát v roce. Toto jednání probíhá zpravidla na základě písemných podkladových materiálů. Členové bezpečnostní rady se účastní všech jednání; pouze ve výjimečných případech a po souhlasu předsedy bezpečnostní rady mohou být zastoupeni pověřeným pracovníkem svého úřadu. Předseda bezpečnostní rady může na jednání bezpečnostní rady přizvat další osoby,
 • z jednání bezpečnostní rady je pořizován písemný zápis, případně zvukový záznam.


Dokumenty ke stažení