Cookie Consent by Free Privacy Policy website Informace o konání zasedání zastupitelstva města 24. června 2024 | Holice | město neznámé energie
Úvod > Infocentrum > Aktuality > 2024 > Informace o konání zasedání zastupitelstva města 24. června 2024

Informace o konání zasedání zastupitelstva města 24. června 2024

14. 6. 2024 |

Sdílet Facebook Twitter

Vážení spoluobčané,

Městský úřad Holice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů informuje o konání zasedání zastupitelstva svolaného starostou města Mgr. Ondřejem Výborným podle ustanovení § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Základní umělecká škola Karla Malicha v Holicích – velký sál

Doba konání: pondělí 24.06.2024 od 18:00 hodin

Navržený program:

1)      Zahájení, jmenování zapisovatelky a ověřovatelů, návrh složení komise pro úpravu návrhu usnesení a návrh programu jednání zastupitelstva města
2)      Zpráva o činnosti rady města
3)      Plán práce ZM a RM – aktualizace na 2. pololetí 2024
4)      Obecně závazná vyhláška – akce typu technoparty
5)      Plnění rozpočtu k 30.04.2024
6)      Rozpočtová změna
7)      Převody nemovitého majetku
8)      Změna stanov společnosti VAK
9)      Objekt čp. 10 na nám. T. G. Masaryka - bývalá KB
10)   Žádost o podání dotace z OPŽP – TS
11)   Žádost o přednostní zařazení finančních prostředků na rekonstrukci kotelen v roce 2025 - TS
12)   Zpráva finančního výboru – bude předložena na zasedání zastupitelstva
13)   Sdělení starosty
14)   Různé
15)   Závěr

Zasedání zastupitelstva města je veřejné a k účasti na něm jsou zváni všichni občané.

Zároveň upozorňujeme, že ze zasedání Zastupitelstva města Holic je pořizován videozáznam, který je následně zveřejněn na youtube kanálu města.

Podkladové materiály pro jednání zastupitelstva najdete >>zde.