Cookie Consent by Free Privacy Policy website Zpráva z jednání Rady města Holic 10. května 2023 | Holice | město neznámé energie
Úvod > Infocentrum > Aktuality > 2023 > Zpráva z jednání Rady města Holic 10. května 2023

Zpráva z jednání Rady města Holic 10. května 2023

24. 5. 2023 |

Sdílet Facebook Twitter

Rada města jmenovala Moniku Hálovou ředitelkou MŠ Pardubická na dobu určitou do doby jmenování ředitele/ky školy na základě konkurzního řízení. Radioklubu OK1KHL Holice rada schválila záštitu města nad konáním 33. Mezinárodního setkání radioamatérů ve dnech 25. – 26. srpna 2023. Dále rada schválila jako zhotovitele opravy výtahu v DPS Palackého firmu Tramontáž Chrudim a jako zhotovitele statického zajištění Opatrovny firmu Kos Consult Přerov. Odboru správy majetku a výstavby města rada uložila požádat o úpravu nejvyšší povolené rychlosti v místě dětského hřiště na Koudelce na 30 km/hod. Usnesení rady jsou dostupná na webových stránkách města v sekci Dokumenty města – Rada města