Úvod > Infocentrum > Aktuality > 2023 > Volné pracovní pozice - Městský úřad Holice

Volné pracovní pozice - Městský úřad Holice

3. 3. 2023

Sdílet Facebook Twitter

Tajemník Městského úřadu Holice v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o úřednících ÚSC), vyhlašuje výběrová řízení na obsazení čtyř pracovních pozic:

1. REFERENT/KA ODBORU SPRÁVY MAJETKU A VÝSTAVBY MĚSTA NA ÚSEKU INVESTIC

Pracovní poměr: uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou

Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky: do 24. března 2023 v zalepené obálce na podatelnu Městského úřadu Holice, příp. poštou na adresu Městský úřad Holice, Holubova 1, 534 01 Holice; obálku označit „Neotvírat - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – investice“.

Předpokládaný nástup do pracovního poměru je od 1. dubna 2023 nebo dle dohody.

Bližší informace o pracovním místě podá vedoucí odboru paní Lenka Kovaříková, MBA., e-mail kovarikova@mestoholice.cz, tel. 466 741 230, mobil 703 145 149 nebo personalistka úřadu paní Jiřina Slobodová, e-mail slobodova@mestoholice.cz, tel. 466 741 204.

>> Podrobnosti o výběrovém řízení najdete zde <<.

2. REFERENT/KA PROPAGACE A STYKU S VEŘEJNOSTÍ

Pracovní poměr: uzavřením pracovního poměru na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)

Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky: do 27. března 2023 v zalepené obálce na podatelnu Městského úřadu Holice, příp. poštou  na adresu Městský úřad Holice, Holubova 1, 534 01 Holice; obálku označit „Neotvírat - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – propagace a styk s veřejností“.

Bližší informace o pracovním místě podá tajemník úřadu Petr Vitman, e-mail vitman@mestoholice.cz, tel. 466 741 203 nebo personalistka úřadu paní Jiřina Slobodová, e-mail slobodova@mestoholice.cz, tel. 466 741 204.

>> Podrobnosti o výběrovém řízení najdete zde <<.

3. VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU

Pracovní poměr: jmenováním do funkce na dobu neurčitou

Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky: do 31. března 2023 v zalepené obálce na podatelnu Městského úřadu Holice, příp. poštou  na adresu Městský úřad Holice, Holubova 1, 534 01 Holice; obálku označit „Neotvírat - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – vedoucí správního odboru“.

Předpokládaný nástup do pracovního poměru je od 1. července 2023 nebo dle dohody.

Bližší informace o pracovním místě podá tajemník úřadu Petr Vitman, e-mail vitman@mestoholice.cz, tel. 466 741 203 nebo personalistka úřadu paní Jiřina Slobodová, e-mail slobodova@mestoholice.cz, tel. 466 741 204.

>> Podrobnosti o výběrovém řízení najdete zde <<.

4. REFERENT/KA SOCIÁLNÍHO ODBORU PRO AGENDU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Pracovní poměr: na dobu určitou, plný pracovní úvazek

Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky: do 4. dubna 2023 v zalepené obálce na podatelnu Městského úřadu Holice, příp. poštou na adresu: Městský úřad Holice, Holubova 1, 534 01 Holice, obálku označit „Neotvírat - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – OSPOD“.

Předpokládaný nástup do pracovního poměru je od 1. května 2023 nebo dle dohody.

Bližší informace o pracovním místě podá vedoucí odboru Ing. Jana Řezaninová, e-mail: rezaninova@mestoholice.cz, tel. 466 741 270 nebo personalistka úřadu paní Jiřina Slobodová, e-mail: slobodova@mestoholice.cz, tel. 466 741 204.

>> Podrobnosti o výběrovém řízení najdete zde <<.