Úvod > Infocentrum > Aktuality > 2022 > Volební okrsky v Holicích a způsob hlasování

Volební okrsky v Holicích a způsob hlasování

21. 9. 2022

Sdílet Facebook Twitter

Prezident republiky vyhlásil na dny 23. a 24. září 2022 volby do obecních zastupitelstev. V komunálních volbách nelze volit s voličským průkazem. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 14.00 hod.  Seznam volebních okrsků s volebními místy je uveden v následující tabulce:

 

Číslo okrsku

Volební místo

Bydliště v ulici, městské části nebo v čp.:

1

Kulturní dům města Holic

Holubova, Husova, Pod Homolí (část od ul. Holubova k ul. Polní), Polní, Tyršova, voliči z čp. 655 a v ul. Dukelská a čp. 502 v ul. Hradecká

2

Gymnázium Dr. Emila Holuba

Luční, 28. října, Šafaříkova, Ottmarova, Pospíšilova, Na Mušce, Lohniského, Neptalimova, Hradecká, Pod Homolí

3

ZŠ Holubova

Havlíčkova, Dukelská, Jiráskova, Žižkova, Josefská (od ul. Palackého k restauraci Na Trandě), Nádražní, Palackého, Růžičkova, Bratří Čapků

4

MŠ Pardubická

Budovatelů, Družstevní, Klicperova, Mládežnická, Pardubická, Sadová, Tylova, Na Povětrníku, Zborovská

5

ZŠ Komenského

Mjr. Baumanna, Smetanova, Vysokomýtská, Zahradní, Jungmannova, Komenského, Kpt. Jaroše, Pod Parkem, Nerudova,  nám. T. G. Masaryka, Dudychova,  U Kapličky, v ul. Holubova čp. 1, v městské části Roveňsko a Podhráz

6

Dům chovatelů v ulici Puškinova

5., 6. a 9. května, Puškinova, Vítězná, Josefská (od čp. 1), Zástěrova, Revoluční, Mírová, Šrámkova, Vrchlického, Staroholická (od restaurace Na Trandě k čp. 41)

7

MŠ Staroholická

Staroholická (od čp. 44 na konec Starých Holic), Hanzlova, Na Balkáně, 1. máje, K Zastávce, Nezvalova, Ve Drahách

8

Podlesí čp. 91 (bývalé kadeřnictví)

bydliště v místní části Kamenec a Podlesí

9

MŠ Staroholická

bydliště v místní části Koudelka

 

V případě, že do schránky neobdržíte volební lístky, budou k dispozici přímo ve volební místnosti v době konání voleb.

 

Způsob hlasování

Ve volební místnosti volič obdrží obálku, do které vloží upravený volební lístek s kandidáty do zastupitelstva města a následně ji vhodí do hlasovací urny. Na požádání může být voliči vydán i hlasovací lístek.

Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik je v Holicích členů zastupitelstva. Zastupitelstvo města Holic bude mít i na další volební období 21 členů.

Jak upravit volební lístek?

  1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno (21).
  2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno (21).
  3. Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.

 

Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní kandidáty.

Pokud volič označí více kandidátů, než kolikačlenné má být místní zastupitelstvo, hlas bude neplatný.