Úvod > Infocentrum > Aktuality > 2021 > Změna ceny vodného a stočného od nového roku

Změna ceny vodného a stočného od nového roku

7. 12. 2021 | Barbora Štěpánová

Sdílet Facebook Twitter

Vodovody a kanalizace Pardubice informují o změně ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2022. V souladu s obecně závaznými předpisy a na základě rozhodnutí statutárních orgánů společnosti VAK Pardubice, a. s., byla schválena úprava ceny vodného a stočného od nového roku 2022 takto:

  • vodné: cena za 1 mdodané vody činí 47,36 Kč + DPH zákonem stanovené výše
  • stočné: cena za 1 modvedené odpadní vody činí 48,09 Kč + DPH zákonem stanovené výše

Vyúčtování vodného a stočného za období, v kterém dojde k úpravě cen, nebude-li proveden odečet stavu měřidla, bude provedeno poměrem, a to k počtu dnů za období před a po úpravě cen. Od data změny budou použity nové ceny.